Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
Reklam

Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Gizlilik Politikası

 

Aşağıdaki Kullanım Şartları, izmirfirmabilgileri.com tarafından sağlanan hizmetin (bundan böyle “hizmet” olarak anılacaktır), İzmirfirmabilgileri.com internet sitesi üzerinden (Bundan böyle “internet sitesi” olarak anılacaktır.) ne şekilde ve hangi koşullarda kullanılacağını belirler. Bu metinde kullanılan “kullanıcı” deyimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 

Sözü edilen hizmet, kullanıcılara aşağıdaki faaliyetleri yapabilmelerine imkan sağlar:

  1. a) Tüzel kurumları veya meslek ya da işyeri sahibi gerçek bir şahsı (bundan böyle birlikte “firmalar” olarak anılabilecektir), o kurumun veya gerçek şahsın adını veya yürüttüğü faaliyeti veya kayıtlı işyeri merkezini anahtar kelimeler olarak kullanmak ya da kurumun veya şahsın bulunduğu şehri, bölgeyi veya adresi yazmak suretiyle sitenin veri tabanında araştırma yapmak üzere bulmak ve firmaların site üzerindeki bilgilerine erişebilmek.

    Kullanıcılar tarafından sitenin bozulmasını, işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik yazılımlar yoluyla çok sayıda yorum, sorgu, mesaj veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. İnternet sitesi, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kullanıcılara karşı siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma haklarına sahiptir.

    b)İnternet sitesinin coğrafi haritasında kayıtlı işyerlerinin merkezinin bulunduğu tam konumu, adresini, iletişim bilgilerini ve Firmaların adına kayıtlı işyeri merkezinin etrafındaki ilgi alanlarını bulmak.

    c) İnternet sitesinin veri tabanındaki işletmelere dâhil olmak için üye olmak,  kendi bilgilerini (isim veya işletme ismi, faaliyet, işletme adresi, iletişim bilgileri, kendi hakkında yazılar, resim ve video görselleri) internet sitesi ile paylaşmak.

 

  1. d) İnternet sitesinde yayınlanan iş ilanları bölümünden ilgilendiği ilanları okuyabilmek ve ilgili kişilerle iletişime geçebilmek

 

  1. e) İnternet sitesinde yayınlanan güncel haberleri okumak, yorum bırakmak, dilerse sosyal medya ağlarında paylaşmak.

 

  Kullanıcı kolaylığı için, internet sitesinin ana sayfasında işletme kategorileri yeralır. Kullanıcı, bu kategorilerden birini veya birkaçını seçerek aradığı bilgiye daha kolay ulaşabilir.

 

 Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, hizmetler, haritalar, fotoğraflar, videolar da dâhil olmak üzere internet sitesinde yayınlanan içerik, yalnızca kişisel kullanım içindir. İnternet sitesinide yer alan verileri ticari amaçlar doğrultusunda kullanmak yasaktır.

 

  Kullanıcı, internet sitesine ve hizmete ulaşımdan kendisi sorumludur; internet sitesini yasal amaçlar ve ahlak kuralları çerçevesinde kullanmalıdır. Kullanıcıların internet sitesinin veri tabanına doğrudan erişim amaçlı her türlü kullanımları yasaktır.

 

İnternet sitesinde görünen veya internet sitesi ziyaretçileri tarafından kullanılan hizmet ve içerik (veriler, veri tabanları, yazılım, fotoğraflar, videolar, bilgiler, logolar, ilanlar, duyurular ayırıcı işaretler de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kesinlikle yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve tümü fikir ve sanat eserleri ve ticari markalar mevzuatı kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bu bilgi ve veriler için kullanıcıların bunları kullanma yetkisine sahip olduğu veya bunları kullanma yetkisinin kullanıcıya devredildiği manasına gelmemelidir. Hizmet ve/veya içeriğin herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen kopyalanması, yeniden üretilmesi, sunulması, adapte edilmesi, değiştirilmesi, yayınlanması ve dağıtılması, içerik internet sitesine veya üçüncü şahıslara ait dahi olsa yasaktır. Ayrıca, internet sitesinde veya ilgili haritalarda görünen telif haklarını, ticari markaları veya fotoğrafları değiştirmek ve/veya silmek de yasaktır. Daha açık belirtmek gerekirse, bu kullanım şartlarını kabul etmiş kullanıcılar tarafından gönderilen verilerle ilgili olarak, kullanıcılar bu tip verilerin izmirfirmabilgileri.com internet sitesinde paylaşılması için internet sitesine izin vermektedirler. Söz konusu verileri paylaşan kullanıcılar, bu verilerin kendi eserleri olduklarını veya bunları izmirfirmabilgileri.com internet sitesine göndermek için yasal lehtarlarından izin aldıklarını ve veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarını veya telif haklarını hiçbir şekilde ihlal etmediklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İnternet sitesi, bu veriler üzerindeki herhangi bir hakkın ihlal edilmesinden sorumlu tutulamaz; sorumluluk, tek başına ve münhasıran verileri gönderen kullanıcı veya firmalara aittir.

 

  İçerik ve hizmet “kullanıcının beyan ettiği gibi” sağlanmaktadır. İnternet sitesi; bilgilerin erişilebilirliği, bütünlüğü, geçerliliği ve eksiksizliğinden sorumlu değildir. Bir adresten diğerine veya bir adresten bir ilgi alanına yönlendirme uygulaması, bir algoritma sonucudur; mümkün olan en kısa yol olmayabilir. İnternet sitesi, kullanıcının bu internet sitesinde bulunan veya bu internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilir hale gelen bilgiler temelinde verdiği kararlardan ve davranışlardan sorumlu değildir. Her kullanıcı, kendi kişisel donanımı ve yazılımını virüslere karşı korumaktan sorumludur.

Kullanıcılar, sunulan hizmete dair herhangi bir bilgi,  içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. İnternet sitesi bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

 

   İzmirfirmabilgileri.com sunulan hizmetin kesintiler olmaksızın sürekli erişilebilir olacağını ve sorunsuz bir şekilde ve aksamadan çalışacağını garanti etmez. Kesintiler, özellikle de internetin veya internet sitesinin erişilebilir olmaması ya da hizmetin geçici olarak kesintiye uğraması durumunda, İnternet sitesinin kontrol edemediği teknik koşullardan kaynaklanabilir. Kesintiler, bakım veya güncelleme işleri yürütülürken de söz konusu olabilir. Kullanıcı, mümkünse çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen bu tür erişim aksamalarını kabul ettiğini beyan eder. Hizmetin bu şekilde geçici olarak erişilmez olması, bir arıza veya hata değildir. İnternet sitesi, kullanıcının hizmet, bilgi ve sitenin kullanımı ve/veya erişilemezliği nedeniyle maruz kaldığı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

izmirfirmabilgileri.com üçüncü kişilerce kontrol edilen diğer internet sitelerine linkler içerebilir. Bu bağlantılar, kullanıcıların yararlanması amacıyla sunulmuştur; internet sitesinin bu internet sayfalarını desteklediği veya içeriklerini kabul ettiği anlamına gelmez. Kullanıcının bu bağlantıları kullanmayı tercih etmesi durumunda, izmirfirmabilgileri.com’un internet sayfasından ayrıldığını ve internet sitesinin üçüncü kişilere ait internet sayfaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını bilmelidir. İnternet sitesi, bu bağlantılar ile yönlendirilen üçüncü şahı internet sayfalarının içeriğinden, yine üçüncü şahıslara ait internet sayfalarının ziyaret sırasında kullanıcı tarafından verilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasından veya kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir mali ya da başka türde zarardan veya kayıptan hiçbir şekilde ve durumda sorumlu tutulamaz. Burada belirtilen kullanım koşullarıve hükümler, üçüncü şahıs internet sayfaları için geçerli değildir.

 

 İnternet sitesinin firmalara dair veri tabanına dâhil olmak isteyen kullanıcıların kişisel bilgileri, kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak, hizmetin sağlanması, internet sitesi ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla (toplama, girme, düzenleme, kaydetme de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) işleme alınacaktır. Söz konusu kullanıcılar tarafından hizmetin kullanılması, bilgilerinin hizmet bağlamında işlenmesi için izmirfirmabilgileri.com’a yetki verdikleri anlamına gelmektedir. izmirfirmabilgileri.com kullanıcılar tarafından bu kapsamda sağlanan bilgileri veri tabanına kaydetmek ve/veya hizmet kapsamında diğer kullanıcılar ile paylaşmak konusunda tek başına karar alma yetkisine sahiptir. İnternet sitesinin kullanıcılar tarafından sunulan bilgileri hizmet kapsamında izmirfirmabilgileri.com üzerinden yayınlayıp yayınlamayacağı veya hangi sürelerde yayına alacağı yine internet sitesinin tasarrufundadır. Bu anlamda veri paylaşımı kullanıcılara İnternet sitesinden herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

 

 Kullanıcılar, izmirfirmabilgileri.com sitesinde duyurulacak iletişim yolları kanalıyla internet sitesi ile iletişime geçebilirler. Kullanıcı, bahsi geçen iletişim yöntemlerini kullanarak, internet sitesinin veri tabanında sakladığı kişisel verilerini düzenleyebilir, güncelleyebilir, değiştirebilir ve izmirfirmabilgileri.com’dan bu verileri düzeltmesini, değiştirmesini veya silmesini talep edebilir. Kullanıcıdan internet sitesi veri tabanından silinmek istiyorsa, yine belirtilen iletişim yolları kanalıyla internet sitesi veri tabanından silinmeyi talep ettiğini bildiren imzalı bir dilekçe göndermesi istenebilir. Aksi takdirde, internet sitesi kullanıcıdan veri tabanından silinmesini talep ettiği imzalı bir dilekçe almaması nedeni ile internet sitesi kullanıcının kişisel bilgilerini hizmet bağlamında ve tanıtım mesajları göndermek amacıyla muhafaza etme hakkına sahiptir.

 

  izmirfirmabilgileri.com (tek başına ve/veya uzmanlaşmış üçüncü şahıs işletmeleri ile işbirliği içinde), tanımlama bilgilerinin (cookies), web işaretçilerinin kullanılması vb. de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ziyaretçi sayısını tespit etmek, istatistikler çıkarmak ve internet sitesinin işlevselliğini arttırmak adına bilgiler toplar. İnternet sitesine yapılan bir ziyaret sırasında, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar ve bu sayfalarda bulunması mümkün her türlü tanımlama bilgisi kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Tanımlama bilgileri, internet sitesi ziyaretçilerinin bilgisayarlarını sunucuya tanıtan metin dosyalarıdır. Bu tanımlama bilgileri, yalnızca elektronik iletişim ağı aracılığıyla iletişim kurmak veya iletişimi kolaylaştırmak ya da gerekli olduğunda kullanıcının talep ettiği hizmeti sunmak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Hizmet kullanıcısı, bilgisayar tarayıcısını izmirfirmabilgileri.com internet sitesindeki bazı hizmetlerde bulunan tanımlama bilgilerinin kullanımı için kendisini uyarır ve/veya tanımlama bilgilerinin kullanımını tamamen engelleyecek şekilde ayarlayabilir.

 izmirfirmabilgileri.com, hizmet ve internet sitesinin kullanım şartları üzerinde değişiklikler veya ilaveler yapma hakkına sahiptir. Yapılan her türlü değişiklik izmirfirmabilgileri.com internet sitesinde duyurulacaktır.

  Hizmet kullanımı, işbu kullanım koşullarının koşulsuz kabul edilmesini gerektirir.

 

  İşbu kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ayrılıklar, münhasıran Türk hukukuna tabidir ve yargı yetkisi İzmir mahkemeleri ve icra dairelerine aittir.

 

 

 

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ